KONTORHANE 

Ana Sayfa

Bayilik talebiniz bayi alım departmanlarımız tarafından incelendikten sonra değerlendirilip uygun görüldüğü taktirde gün içerisinde onaylanıp tarafınıza bildirilecektir.

Yetkili Bilgileri
Ad - Soyad *
Tc Kimlik No *
Ünvanınız
Gsm *
E-Posta *
Kullanıcı Adı *
Şifre * en az 6 karakter olmalı
Şifre (tekrar) *
Firma Adınız
Telefon
Fax
Fatura Adresi
Semt - İlçe
Şehir *

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİNE BAĞLI 187 069 5210 VERGİ KİMLİK NUMARALI  YMA İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. -YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK Hürriyet Cad Ekinoba Mah Ekşioğlu Sitesi D Blok No:41 D:17 Mimaroba/Büyükçekmece-İSTANBUL Tel&Fax: 0850 840 1993 – 0288 606 0656 e-posta: yardim@ymateknolojileri.com.tr Büyükçekmece V.D./ 266 786 309 74 YMA İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. - E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Ekinoba Mah Hürriyet Cad Ekşioğlu Sitesi D Blok No:41 D:17 Mimaroba/Büyükçekmece adresinde mukim YMA VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. -YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK (Bundan sonra kısaca “ Kontörhane “ olarak anılacaktır), Diger taraftan; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim (Bundan sonra kısaca “E-Bayi” olarak anılacaktır), arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir sözleşmetanzim ve imza edilmiştir. MADDE 2. KONU İs bu sözleşme KONTÖRHANE` nin Internet üzerinden bayilerine online kontör, her türlü teknolojik ve elektronik haberleşme ürün,donanım ve yedek parçasının satısını yaptığı www.Kontörhane.com , www.Kontorhane.net ve www.kontor.online , www.kontorsepeti.net , www.kontor.site , e-ticaret.Kontörhane.com e-ticaret sitesine üyelik sistemi, bu sitenin E-Bayi`nin kullanımına açılması ile ilgili kural ve karşılıklı yükümlülükleri belirler. MADDE 3. ÜYELİK SİSTEMİ a)E-Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin ve kullanıcı bilgilerinin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. b) E-Bayi`nin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre E-Bayi tarafından belirlenmiş olup ilk kullanımda bu şifre bayi tarafından mutlaka değiştirilmelidir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen E-Bayi`nin sorumluluğunda olup, KONTÖRHANE şifre kullanımından ve orijinal şifrenin değiştirilmemesinden dolayı doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. c) E-Bayi`nin web üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. KONTÖRHANE tek taraflı olarak herhangi bir zamanda E-Bayi`ye bu hizmeti vermeyi durdurabilir. MADDE 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) E-BAYİ`NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. E-Bayi, işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. 2. E-Bayi, bayi kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde E-bayi’ lik üyeliğinin KONTÖRHANE tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini, 3. Web sitesini kullanım için kendisine verilen şifreyi ilk kullanımda değiştireceğini, şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin E-Bayi tarafından yapıldığını ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini, 4. E-Bayi, web sitesinde verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının KONTÖRHANE’ ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, 5. Verilen siparişlerde KONTÖRHANE `nin belirlediği kredi limitleri dâhilinde, satış ve şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise ancak kredi kartı ile ya da KONTÖRHANE tarafından belirlenecek ve hesap bilgileri verilecek olan banka hesabına göndermek zorunda olduğunu, kredi kartı ve kredi kartları vb. yapılan tüm onaylanan ödemelerden sorumlu olacağını, 6. E-Bayi`nin şifre ve bilgilerinin alt yetkilendirdiği kişilerin veya 3.şahıslar tarafından öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, hangi sebeple olursa olsun bu şifre ile yapılacak tüm sipariş, alım ve diğer tüm işlemlerin sonuçlarından şifre sahibinin sorumlu olduğu ve KONTÖRHANE `nin sorumlu olmayacağını, 7. E-bayi ve kullanıcıları sadece sabitlenen ve E-bayi tarafından verilen İP adresi kullanılarak sisteme gireceğini , 8. KONTÖRHANE’ye ait internet sitesi üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez ve devredilemez aksi durumda ise oluşabilecek olan her türlü zarardan E-bayi sorumlu olacağını, 9. E-bayi belirlenen tahsilatlar dışında tahsilat yapmayacağını, ayrıca KONTÖRHANE’nin gönderimi yaptığı, üzerinde bayii adı, unvan ve adresi bulunan dekontları kullanacağını ve kendisi dekont bastırıp kullanmayacağını, 10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini, 1., 2. ,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. Maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın KONTÖRHANE tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini ve KONTÖRHANE’nin ve 3. Kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. b) KONTÖRHANE 'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. KONTÖRHANE, web sitesinin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar. 2. KONTÖRHANE, web sitesinden verilen siparişleri mevcut stok/ tedarik durumu ve çalışma esaslarına göre en çabuk ve iyi şekilde teslim etmek için gereken azami çabayı gösterir. 3. Bu sözleşmede belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi KONTÖRHANE `nın güvenliğinde olup, bu bilgileri KONTÖRHANE ne maksatla olursa olsun üçüncü şahıslarla paylaşamaz. 4. KONTÖRHANE,ye üye olurken üyeliğine ait olarak verilen mobil telefon numarasının veya mail adresinin kendisine ait olduğunu kabul eder. Yanlışlık, eksiklik sonradan üye tarafından değiştirilmiş vb, Bu konuda çıkacak sorunlardan KONTÖRHANE sorumlu tutulamaz. MADDE 5. YETKİLER 1. KONTÖRHANE www.Kontörhane.com , www.Kontörhane.net, www.kontorsepeti.net, www.kontor.online, www.kontor.site , www.kontorsepeti.net , www.e-ticaret.Kontörhane.com, çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı E-bayi üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan KONTÖRHANE sorumlu olmayacaktır. 2. KONTÖRHANE mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde E-Bayi`ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir. 3. KONTÖRHANE kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı belge, bilgi, yazılım, hizmet, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 4. KONTÖRHANE, E-Bayi`nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 5. KONTÖRHANE tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir. MADDE 6. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ ve DELİL İs bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla muhasebe programı ve www.Kontörhane.com, www.Kontörhane.net, www.kontor.online, www.kontor.site , www.e-ticaret.Kontörhane.com, www.kontorsepeti.net ,www.kontor.site ve www.e-ticaret.Kontörhane.com data kayıtları bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. E-Bayi yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı iş ve işlemlerden sorumlu olup, Garantör ile birlikte KONTÖRHANE’un uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarardan sorumludur. Mevcut ve muhtemel tüm zararların tazmin edileceğini bayii ve garantör, gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan hesap türü Türk Ticaret Kanununda Cari hesap olarak işlemektedir. Delil Kayıtları KONTÖRHANE muhasebe ve web servisleri dataları delil olarak kabul edilecektir. MADDE 7. ÜRÜN İADESİ İşbu sözleşme gereğince Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satısın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, işlem yapılacak bilgilerin E-Bayi tarafında doğru girilmesi gerekmektedir. Aksi yanlış yapılan yükleme ve tahsilâtlardan KONTÖRHANE sorumlu tutulamaz. MADDE 8. VERGİLENDİRME KONTÖRHANE’nin web sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Vergi kanunlarında ileride oluşabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca E-Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanunî değişikliklerden kaynaklanan işlemler KONTÖRHANE’nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. MADDE 9. SÖZLESMENİN FESHİ İşbu sözleşme KONTÖRHANE veya E-Bayi’nin karsı tarafa 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimi ile sona erdirilebilir. Sözleşmenin feshi halinde fesih bildirimin diğer tarafa vardığı ana kadar verilmiş sipariş bedelleri E-Bayi tarafından KONTÖRHANE’ ye ödenecektir. MADDE 10. UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek tüm ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, bu sözleşme de bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun v.s.) uygulanacaktır.İşbu sözleşme ……/……./2016 tarihinde 2(iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halline İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. MADDE 11. TEBLİGAT Taraflar karsı tarafa yazılı olarak ve noter kanalı ile adres değişikliklerini bildirmedikleri takdirde, bu anlaşmada geçen adresleri tebligat adresleridir ve bu adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır. MADDE 12. KREDİ KARTI KULLANIMI E-Bayi’nin siparişinin kredi kartı ile yapılması durumunda, E-Bayi gerçek kişi ise kendi kredi kartını kullanabilecektir. Tüzel kişi ise şirkete ait kredi kartını , kredi kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve imza yetkisi olanların kişisel kredi kartlarını da kullanabileceklerdir. Kredi kartı kullanılması durumunda, KONTÖRHANE ürün teslimi gereken durumda ürünü bu sözleşmede imzası bulunan E-Bayi’e yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı E-Bayi sorumlu olacak ve KONTÖRHANE’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kayıp, çalıntı ve 3.şahısların, vb. kartların kullanımından dolayı oluşabilecek zararlardan E-Bayi sorumlu olacak, KONTÖRHANE nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak düzenlenerek, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ……./……/2016 Tarihinde müştereken imza altına alınmıştır. YMA VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. -YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK www.Kontörhane.com , www.Kontörhane.net ve www.kontor.online, www.kontor.site , www.e-ticaret.Kontörhane.com, www.kontorsepeti.net ,www.kontor.site www.e-ticaret.Kontörhane.com, www.kontorsepeti.net ,www.kontor.site yukarıda yazılı Internet satış sitesi kanallarıyla satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin ( sipariş verildiği gün/ teslimat yapıldığı )günkü TC. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının bilgilerini girmiş olduğum kredi kartı hesabına borç kaydedilmesini ve bu tutarın YMA VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. -YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK.’nin ilgili hesaplarına yine YMA VE TEKNOLOJİ HİZ. İTH.VE SAN. TİC. -YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Şirket : Tel : Faks : Yetkili : Ticarî Unvan : …………………………………………………………………………………… Telefon Alan Kodu : (….) Telefon: ………………….. Faks:…………………………….. Cep Telefon No. :………………. Fatura Adresi :…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………... Posta Kodu: Vergi Dairesi : Vergi No : Tarih : Kaşe ve İmza : • Fatura kesilebilmesi için bu sözleşmenin doldurulması zorunludur. Aksi takdirde fatura kesilmeyecektir. • Sözleşmenin her sayfasının altı kaşelenip imzalanacak.

sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum.

 

* Doldurulması zorunlu alanlar.

  tasarım ve programlama
teknografi V.2016